งานกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด ได้ร่วมทำบุญกฐิน มูลค่ากว่า 20,000 บาท แก่วัดคุณหญิงส้มจีน