กิจกรรม


นิคเคสยามฯ ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในฐานะบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์

นิคเคสยามฯ ร่วมกับ MTEC และกลุ่มผู้ผลิตอลูมิเนียมฯ จัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับรมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)