CSR


งานกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2564 บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด ได้ร่วมทำบุญกฐิน มูลค่ากว่า 20,000 บาท แก่วัดคุณหญิงส้มจีน

บริษัท นิคเคสยาม อลูมิเนียม จำกัด ได้ทำสแตนด์อลูมิเนียม เพื่อบริจากให้โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและบุคลากร

บริจาคเลือด April 2021

วันเด็ก 2020

ทอดกฐิน2020