ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท


1971

เริ่มกิจการโดย   บริษัท  เรโนลด์ส อลูมิเนียม (ประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้น:   เรโนลด์สเมททัล  49% , ผู้ถือหุ้นส่วนบุคคล   51%

1976

 เริ่มการผลิต

1983

เปลี่ยนชื่อเป็น  “บริษัท แอลแคนสยาม จำกัด”

ผู้ถือหุ้น: แอลแคน 70%, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 30%

1992

เปลี่ยนชื่อเป็น  “บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด”

ผู้ถือหุ้น: นิปปอนไลท์เมททัล 70%, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  30%

1996

เปลี่ยนชื่อเป็น  “บริษัท แอลแคนนิคเคสยาม จำกัด”

ผู้ถือหุ้น:แอลแคน  42%, นิปปอนไลท์เมททัล 28%, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 30%

2000

คงชื่อเดิม  “บริษัท แอลแคนนิคเคสยาม จำกัด”

ผู้ถือหุ้น : แอลแคน 60%, นิปปอนไลท์เมททัล 40%

2003

เปลี่ยนชื่อเป็น  “บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด”

ผู้ถือหุ้น : นิปปอนไลท์เมททัล 100%

2009

ติดตั้งเครื่อง Narrow Slitter (Light Gauge)  

รองรับกำลังการผลิต 500 ตันต่อเดือน

2012

บริษัท ไทยนิคเคเทรดดิ้ง จำกัด โอนกิจการทั้งหมด

ให้แก่ บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด

2013

ติดตั้งเครื่องรีดเย็นตัวใหม่ รองรับกำลังการผลิตของโรงงานเป็น 22,000 ตันต่อปี

2017

ติดตั้งเครื่อง Narrow Slitter (Medium Gauge) รองรับกำลังการผลิต 300 ตันต่อเดือน

ติดตั้งเครื่องตัดตามขนาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดหลากหลายขนาดรองรับกำลังการผลิต 500 ตันต่อเดือน