วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ


วิสัยทัศน์ของพวกเรา


นิคเคสยาม จะเป็นผู้จัดเตรียม วิธีการแก้ไข ด้านอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ที่ตอบสนองมากที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขว้าง ในการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจในตลาดที่เราบริการ ความมุ่งเน้นในการพัฒนาพนักงาน และขบวนการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องของเรา จะช่วยให้เราส่งมอบมูลค่าที่ดีให้แก่ลูกค้า และสามารถเติบโตอย่างมีผลกำไร

พันธกิจของพวกเรา


เปลี่ยนมูลค่าในอลูมิเนียมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง เป็นมูลค่าสำหรับผู้มีส่วนร่วมทุกคน

 

 

คุณค่าของพวกเรา


ความเชื่อใจ & ความซื่อสัตย์ (TRUST & INTEGRITY)

 • ปฎิบัติกับพนักงานอย่างยุติธรรมและเสมอภาค
 • ให้ความเคารพและซื่อสัตย์ในงานธุรกิจทุกงานของพวกเรา
 • รับผิดชอบในการกระทำของพวกเราและตัวอย่างที่เราตั้งไว้

สร้างสรรค์นวัตกรรม ใหม่ & การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (INNOVATION & CONTINUOUS IMPROVEMENT)

 • ค้นหาวิธีการทำงานที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง
 • ค้นหาความคิดใหม่ๆและโอกาสอยู่เสมอ
 • ใช้วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพอย่างเคร่งครัด

ความเอาใจใส่ลูกค้า (PASSION FOR CUSTOMERS)

 • ค้นคว้าเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง
 • สร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับสมาชิกทีม
 • ทำทุกวิถีทางเพื่อส่งมอบมูลค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ให้ความสำคัญแก่พนักงาน (PUT PEOPLE FIRST)

 • เอาใจใส่พนักงานและเพิ่มพูนความสามารถของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง
 • สร้างบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม
 • สร้างและสนับสนุนการตัดสินใจของพนักงานหน้างาน

ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (ACCOUNTABILITY FOR RESULTS)

 • กระทำในสิ่งที่พวกเราให้สัญญาไว้ด้วยความรวดเร็วและเร่ง
 • ยกระดับความรับผิดชอบของพวกเราและสมาชิกของทีมให้อยู่ในมาตรฐานที่สูง
 • เน้นเป้าหมายของทีมมากกว่าความสำเร็จของตนเอง

ความเคารพ & การทำงานเป็นทีม (RESPECT & TEAMWORK)

 • ทำงานร่วมกันเพื่อสร้างบรรยากาศการร่วมงาน
 • ยอมรับความแตกต่างและเคารพจุดแข็งของผู้อื่น
 • แชร์ผลสะท้อนกลับและแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างรอบคอบ