นิคเคสยามฯ ร่วมกับ MTEC และกลุ่มผู้ผลิตอลูมิเนียมฯ จัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับรมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)