นิคเคสยามฯ ขึ้นรับประกาศเกียรติคุณจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในฐานะบริษัทที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์